Forza Infra logo wit

DE DISCIPLINES

TRACÉ ENGINEERING & PROEFSLEUVEN​

warmte & koude netten

kabels & leidingen

groene energie

TRACÉ ENGINEERING & PROEFSLEUVEN

Forza Infra is dé specialist op het gebied van proefsleuvenonderzoek en tracé engineering. Onze jarenlange ervaring en deskundigheid maken ons de ideale partner voor uw projecten.

Met onze proefsleuvenonderzoeken brengen wij de ondergrondse infrastructuur nauwkeurig in kaart, zodat u weet waar u aan toe bent en uw project veilig en efficiënt kan worden uitgevoerd.

Daarnaast bieden wij tracé engineering diensten aan om uw project van begin tot eind te begeleiden. Wij zorgen voor een gedegen tracéplan, en kunnen u ondersteunen bij de aanvraag van de benodigde vergunningen en coördinatie met alle betrokken partijen.

Onze klanten zijn onder andere bouwbedrijven, gemeenten, provincies en netbeheerders. Wij werken altijd volgens de nieuwste richtlijnen en normen en streven naar een duurzame en veilige uitvoering van uw project.

Warmte & koude netten

Warmte en koude netten zijn duurzame oplossingen voor het verwarmen en koelen van gebouwen en woningen. Het principe is eenvoudig: via een ondergronds netwerk van leidingen wordt warm of koud water getransporteerd naar de gebruiker.

De voordelen van warmte en koude netten zijn talrijk. Ze zijn milieuvriendelijk, omdat ze gebruik maken van de natuurlijke (rest)warmte en koude in de bodem. Bovendien zijn ze energiezuinig en besparen ze op de energiekosten.

Als specialist op het gebied van warmte en koude netten bieden wij onze klanten een totaaloplossing. Wij verzorgen het ontwerp, de installatie en het onderhoud van de systemen.

KABELS & LEIDINGEN

Kabels en leidingen spelen een belangrijke rol in onze dagelijkse infrastructuur. Ze zorgen voor de transport van water, gas, elektriciteit, telecom, warmte en andere vitale middelen.

Als specialist op het gebied van kabels en leidingen bieden wij onze klanten een totaaloplossing. Wij verzorgen het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en de reparatie van ondergrondse infrastructuren.

Onze klanten zijn onder andere bouw- en infrabedrijven,  netbeheerders en overheden. Wij werken altijd met hoogwaardige materialen en volgens de nieuwste richtlijnen en normen.

RECREATIEPARKEN

Forza Infra is met grote regelmaat werkzaam op recreatieparken in binnen- en buitenland en verzorgt de complete ondergrondse infrastructuur op bestaande en nieuw aan te leggen parken. Daarbij ligt de focus op de aanleg van warmtenetten, elektra, data, gas, water, riolering en afwatering.

Bij de ontwikkeling van nieuwe parken kunnen wij u adviseren met betrekking tot de ondergrondse infra. Op bestaande parken kunt u ons inschakelen bij uitbreiding van het aantal woningen en de aanleg van de daarbij behorende infrastructuur. Ook voor het oplossen van lekkages en breuken kunt u rekenen op een vastberaden team dat denkt in oplossingen.

GROENE ENERGIE

Het wordt steeds duidelijker dat we moeten overschakelen op duurzame energie en dit kan op verschillende manieren voordelig zijn. Niet alleen voor het milieu en de gezondheid van de bevolking, maar ook financieel gezien. Slim investeren in de juiste en nieuwe energiebronnen kan op de lange termijn geld besparen en zelfs verdienen.

Daarom is het essentieel dat de opwekking, transport, efficiënt gebruik en opslag van energie goed geregeld zijn. Hierbij is brede kennis van zaken vereist. Forza Infra ondersteunt provincies, gemeenten, ontwikkelaars, energiebedrijven en industrieën bij het realiseren van nieuwe duurzame energie infrastructuren. Onze rol heeft met name betrekking tot het aanleggen van warmtenetten en energiekabels

groene energie forza infra

GROND-, WEG- & WATERBOUW

Grond-, weg- & waterbouw (GWW) is een belangrijk onderdeel binnen infrastructuur. Als bedrijf begrijpen wij de noodzaak van een goed functionerende infrastructuur en de belangrijke rol die GWW hierbij speelt.

Wij bieden onze klanten oplossingen op het gebied van GWW, met een specialisatie in grondwerkzaamheden. Daarnaast verzorgen wij het onderhoud van bestaande infrastructuur.

Onze klanten zijn onder andere gemeenten, provincies, waterschappen en bouwbedrijven. Wij werken altijd volgens de nieuwste richtlijnen en normen en streven naar een duurzame en veilige uitvoering van onze projecten.

Wij hebben een ervaren team van professionals met brede kennis van zaken en de juiste apparatuur om projecten van elke omvang en complexiteit aan te kunnen.