Forza Infra logo wit

Privacy

Bij Forza Infra respecteren wij de privacy van personen en begrijpen wij het belang van de persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd door onze klanten, onze medewerkers en andere partijen. Het is onze verantwoordelijkheid om alle persoonsgegevens op een ter zake dienende en correcte manier te verwerken en te beschermen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Hieronder vind je een kort overzicht van de algemene principes voor de bescherming van persoonsgegevens:

  • wij zijn transparant over de wijze waarop wij voldoen aan de van toepassing zijnde privacywetgeving;
  • wij beperken het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens;
  • wij verwerken (gevoelige) persoonsgegevens alleen als de verwerking een duidelijke rechtsgrond heeft;
  • wij beperken de registratie van gegevens van personen tot de verwezenlijking van het doel van de verwerking;
  • wij informeren personen welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe deze gegevens worden gebruikt;
  • wij behandelen uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en nemen passende technisch en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking;
  • wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelstelling waarvoor deze zijn verzameld of dan de lokale wetgeving vereist;
  • als de kans groot is dat onze verwerking van persoonsgegevens een hoog risico voor de rechten en vrijheden van personen met zich meebrengt, zullen wij een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren en, indien nodig, passende beveiligingsmaatregelen voorstellen;
  • onze systemen en processen ondersteunen de bescherming van persoonsgegevens, en wij leggen vast dat onze systemen en processen werken zoals bedoeld;
  • indien wij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden, leggen wij contractuele verplichtingen op om deze gegevens te beschermen.